روز آتش نشان

شرکت آدیش پاد مهر، مراتب شادباش و تقدیر خود را از آتش نشانان عزیز و ایثارگر، بابت تجلی عشق و ایثار در جامعه، ابراز می دارد.

فرودگاه آبادان

شرکت آدیش پاد مفتخر است، بعد از تجربه موفق پروژه ملی ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) با شرکت ملی ساختمان،، به منظور انجام EPC پروژه فرودگاه آبادان، با این شرکت ، قرارداد همکاری در زمینه سیستم های اعلام حریق زیمنس  ، اطفاء حریق  اسپرینکلر…

دیتا سنتر میرعماد

شرکت آدیش پاد مفتخر است، بعد از تجربه موفق پروژه دیتا سنتر ملی برج میلاد شرکت آسیاتک، به منظور انجام EPC  پروژه دیتا سنتر میرعماد، با این شرکت به توافق و عقد قرارداد همکاری در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء حریق  FM200 رسیده است.