خدمات مشاوره

مهم ترین مرحله یک پروژه، پیش از آغاز عملیات اجرایی و مهندسی پیش از انتخاب سیستم ها و پیمانکاران و تهیه الزامات و استانداردهای خرید و اجرای پروژه است.

آشکار است، مشاور یک پروژه بایستی بالاترین اطلاعات فنی و استانداردی به همراه تجربه اجرایی از یک طرح و سیستم را داشته باشد. با توجه به وجود مباحث تخصصی در سیستم های اعلام و اطفاء حریق، وجود یک  مشاور تخصصی در پروژه های بزرگ  پر واضح است.

- امکان سنجی انجام پروژه با توجه ارزش دارایی های نیاز به محافظت و هزینه سیستم اعلام و اطفاء حریق

-شناسایی کاربری ها فضاها، ریسک و کلاس حریق

- انتخاب نوع سیستم و ماده اطفایی

- استخراج مدارک فنی و الزامات فنی، بازرگانی و اجرایی طرح به منظور برگزاری مناقصه و انجام استعلام

- تهیه طرح اولیه و ریز مقادیر

- همراهی کارفرما در ارزیابی پیمانکاران و پیشنهادات فنی و مالی آنها

- نظارت بر عقد قرارداد و اجرای قرارداد

- نظارت بر خرید و همراهی کارفرما در بازرسی ها

- ارائه مظرات و کامنت های فنی و مهندسی بر مدارک پیمانکاران بعنوان نماینده کارفرما و مشاور

- حضور در تست ها و تحویل موقت و دائم سیستم ها و راهنمایی کارفرما

همگی از مواردی هستند که شرکت آدیش پاد مهر، آمادگی ارائه خدمات فوق را به کارفرمایان محترم دارد.

خواندن 2142 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 05 مهر 1399 ساعت 21:48