نصب

وجود تیم های نصب متعدد و آموزش دیده، جزء جدایی ناپذیر یک پروژه می باشد. شرکت آدیش پاد مهر، خود را ملزم به آموزش و به روز نگه داشتن تیم های نصب خود، به موازات تغییر و آپگرید شدن تجهیزات می داند.

برگزاری دوره های ایمنی برای برای کارگران و سرپرستان تیم های نصب، تامین لوازم و تجهیزات استانداردی به منظور نصب صحیح، استفاده از لوازم فردی حفاظتی جهت کارگران، برگزاری کمیته های ایمنی، بازرسی های دوره ای منظم توسط کارشناسان، تجهیزات و خودروهای متعدد جهت تجهیز کارگاه های متعدد و همزمان از امکانات و برنامه های شرکت آدیش پاد مهر می باشد.

خواندن 3016 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 مهر 1399 ساعت 22:45