شرکت آدیش پاد مهر، به منظور بالا بردن ایمنی و امنیت پرسنل و نیروهای اجرایی در کارگاه های خود، قوانین سختگیرانه ای را به اجرا می گذارد.

مهم ترین مبحث ایمنی در کار، آموزش نیروهای اجرایی است. به این منظور با همکاری خوب مرکز تحقیقات و پژوهش های اداره کار، جهت برگزاری داوطلبانه کلاس های ایمنی کارگری و حتی کارفرمایی در محل شرکت و یا کارگاه های پروژه، نیروهای خود را در سطح مناسبی از آموزش نگه داشته و عموما از کارگرانی که دوره آموزشی را طی کرده اند، در پروژه های خود استفاده می نماید.

همچنین بدون توجه به تعداد نیروهای شاغل در کارگاه، افسر ایمنی مقیم کارگاه، جزو لاینفک تیم اجرایی سایت می باشد.

با تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی در کارگاه، رعایت دقیق HSE PLAN  توسط کارگران، پیمانکاران و سرپرستان کارگاه های شرکت آدیش پاد مهر الزامی است.